ŁOŚ EZECHIEL porucznik (1900 - 1988)

- Cichociemny -

Por. piech. sł. st. Ezechiel Łoś, ps. "Ikwa", „Wiśnia” vel Ezechiel Łogań, ur. 23 kwietnia 1900 w Zaśnieszkowie, gm. Bereźne, pow. Kostopol, woj. wołyńskie, syn Gracjana, rolnika, i Anny z d. Warumzer.

Po ukończeniu 6 kl. gimnazjum w Równem (1917) trudnił się m.in. pszczelarstwem. Od 7 grudnia 1921 do 30 września 1923 pełnił czynną służbę wojskową w 44 pp Strzelców Kresowych 13 DP w Równem. 1 czerwca 1925 wstąpił ponownie do wojska w charakterze podoficera zawodowego w stopniu kpr., z przydziałem do 44 pp i RKU Krzemieniec. W tym czasie ukończył kurs podoficerów zawodowych w Zaleszczykach (maj – październik 1926) i dalej pracował jako wojskowy w PKU. W maju 1934 jako eksternista zdał maturę gimnazjalną przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wołyńskiego w Równem i został przemianowany na urzędnika cywilnego administracji wojskowej w stopniu sierż. z cenzusem. W tym charakterze pracował w PKU Krzemieniec do 31 sierpnia 1939.

1 września 1939 zmobilizowany do Komendy Garnizonu Krzemieniec, pracował w PKU, ok. 10 września ewakuował się z Komendą Garnizonu na czele z mjr. Antonim Matarewiczem w kierunku Warszawy, a potem na Węgry. Granicę węgierską przekroczył 19 września i został internowany w obozie w Szigetmonostor, na płn. od

>>